Miina Laine “Lähedal”

Tamperest pärit kunstnik Miina Laine graafikanäitus räägib inimese ja looduse suhtest.

Miina Laine tööd on ekspressiivsed. „Ma ei tee eskiise ega püüa teha realistlikke pilte. Püüan saavutada vahetu kogemuse ja tunde“, kirjeldab kunstnik oma töötamise protsessi.

Miina Laine Yhteinen matka (2017)

Miina Laine ”Lähellä”

Tamperelaisen taiteilijan Miina Laineen grafiikkanäyttelyn teemana on ihmisen ja luonnon suhde.

Miina Laineen teokset ovat ekspressiivisiä. ”En tee luonnoksia enkä yritä tehdä realistisia kuvia. Yritän saavuttaa välittömän kokemuksen ja tunteen”, taiteilija kuvaa työprosessiaan.

Monotüüpia tehnikaga suudab ta peenel viisil väljendada liikumist, see võimaldab ühendada ka ekspressiivse maalimisstiili ja traditsioonilise trükimeetodi. „Üks tõmmis on aluseks järgmisele, nii moodustub teoste sari“, ütleb kunstnik. „Esimese tõmmise kuma on võimalik näha ka ülejäänutes tõmmistes.“„Tihti on mu tööd seoses teatud projektiga. Aeg ja koht määravad tulemuse. Koha tunnetus on lähtekoht, ja kogemused ning mälestused kanduvad stuudios üle mu teostesse. Mitmed asjad, nagu enda meeleolu, mu ümber olevad inimesed ja elu üldiselt mõjutavad tulemust. Ma olen väga sissevõetud liikumise ja elu rütmide esitamisest“

Miina Laine on sündinud 1975 aastal Turus. Ta on lõpetanud kunstiõpingud Lapimaa ülikoolis ning õppinud ka Westminsteri ülikoolis. Ta on korraldanud mitmeid näitusi nii Soomes kui välismaal.

Monotypia tekniikan avulla hän pyrkii ilmaisemaan liikettä, se mahdollistaa yhdistää myös ekspressiivisen painometodin. ”Yksi vedos on perustana toiselle, näin muodostuu teossarja”, kertoo taiteilija. ”Ensimmäinen vedos kajastuu seuraavissa vedoksissa.”

Usein työni liittyy tiettyyn projektiin. Aika ja paikka määräävät tuloksen. Paikan tuntu on lähtökohtana. ja ateljeessa kokemukset sekä muistot sekoittuvat teoksiini. Monet asiat, kuten tunnelma, ympärilläni olevat henkilöt ja elämä yleensä vaikuttavat tulokseen. Olen hyvin kiinnostunut liikkeestä ja elämän rytmin esittämisestä.”

Miina Laine on syntynyt 1975 Turussa. Hän on valmistunut taiteilijaksi Lapin yliopistossa sekä opiskellut myös Westministerin yliopistossa. Hän on järjestänyt monia näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla.