Colour Go-Go

Rahvusvaheline Soome ja Eesti kunstnike rändnäitus avatakse 25. augustil kell 17.

“Colour Go-Go” näituste seeria järgib lihtsat mängulist temaatikat, mis käsitleb värvi ja vormi positiivse, optimistliku ja mängulise tähelepanelikkusega ning palub kunstnikel luua töid näituse konteksti ja näituseruumi käsitlemise kaudu. Tartu näitusel eksponeeritakse Võrus valmistatud kohaspetsiifiliste tööde detaile või uusi väiksemahulisi töid, mille lähtepunktiks on juba loodud tööd.

Colour Go-Go

Kansainvälinen suomalaisten ja virolaisten taiteilijoiden kiertonäyttely avataan 25. elokuuta kello 17.

Colour Go-Go -näyttelysarja teemana on väri ja muoto positiivisena, optimistisena ja leikkisinä. Taiteilijat luovat teokset näyttelyn kontekstiin ja kuhunkin näyttelytilaan erikseen. Tarton näyttelyssä on Võrussa valmistuneiden teosten osia ja uusia pienempiä teoksia, joiden lähtökohtana on jo valmistuneet teokset.

„Külg-külje kõrval on sellised universaalsed teemad nagu inimsuhted, elu erinevad etapid ja linnade kultuurilisi omapärasid uurivad tööd, mis samal ajal puudutavad kaasaegseid temaatikaid nagu keskkonna ja kliimakriis”, kirjeldab näituse teemat kuraator Katrin Repnau. Eksponeeritavad tööd varieeruvad maalidest, joonistustest ja skulptuuridest installatsioonideni, ning neid saab kõige paremini kirjeldada sõnadega värvirikas ja positiivne.

Näitusel osalevad järgmised kunstnikud: Karoliina Arvilommi (FI), Veikko Björk (FI), Reetta Gröhn-Soininen (FI), Ulvi Haagensen (EST/AU), Tiina Hallakorpi (FI), Sampsa Indrén (FI), Erki Kasemets (EST), Jüri Kask (EST), Tuomas Korkalo (FI), Kaarina Ormio (FI), Pia Sinkkonen (FI), Kari Södö (FI), Kadri Toom (EST), Maria-Kristiina Ulas (EST) sekä Heidi Vasara (FI).

Näituse kuraatorid on Michael Haagensen, Katrin Repnau, Tiina Hallakorpi. Näitus on saanud toetust Eesti Kultuurikapitalit, MTÜ-lt Vaba Kunst ning OÜ-lt Aiaoru.

”Vierekkäin olevat teokset kertovat yleisistä teemoista kuten ihmissuhteista, elämän eri vaiheista ja kaupunkikulttuurista. Lisäksi on nykyaikaisia teemoja kuten ympäristö ja ilmastokriisi”, näyttelyn kuraattori Katrin Repnau kertoo. Näyttelyssä on maalauksia, piirustuksia ja veistoksia sekä installaatioita. Parhaiten teoksia luonnehtii sanat värikäs ja positiivinen.

Näyttelyn taiteilijat ovat: Karoliina Arvilommi (FI), Veikko Björk (FI), Reetta Gröhn-Soininen (FI), Ulvi Haagensen (EST/AU), Tiina Hallakorpi (FI), Sampsa Indrén (FI), Erki Kasemets (EST), Jüri Kask (EST), Tuomas Korkalo (FI), Kaarina Ormio (FI), Pia Sinkkonen (FI), Kari Södö (FI), Kadri Toom (EST), Maria-Kristiina Ulas (EST), Heidi Vasara (FI).

Näyttelyn kuraattorit ovat Michael Haagensen, Katrin Repnau, Tiina Hallakorpi. Näyttelyä on tukenut Viron kulttuurirahasto, Vaba Kunst -yhdistys sekä OÜ Aiaoru.