Tampere Maja galeriis Eesti Kunstiakadeemia kaasaegsete joonistamise kursuse tudengite näitus. Kursuse eesmärgiks oli joonistuskunsti kriitiline lahti või uusmõtestamine erinevate näidete vaatamise, tekstide lugemise ja eksperimentaalsete ülesannetega. Näitus jääb avatuks 18. juunini.

„Kihilise töömeetodi kasutamine rakendus osalejate kunstipraktikas: katsetuslike materjalide ning vormistuste kihiline kombineerimine joonistuskunsti väljal laienes erinevatesse tehniliste vormistustesse”, kirjeldab kursuse juhataja Britta Benno kursuse põhimõtet.

Näituse üheks teemaks on taimede hingamine. „Meiega võrreldes hingavad taimed tagurpidi. Mida meie hingame sisse, seda nemad hingavad välja. Antropoloog Tim Ingold esitab mõtteharjutuse pahupidi maailmast, mis nihutab maailmataju puu vaatepunktile lähemale.”

Tampere-majan galleriassa Viron taideakatemian nykyaikaisen piirtämiskurssin opiskelijoiden näyttely. Kurssin tarkoituksena oli piirtämistaiteen kriittinen tai uudestaan ideointi käyttäen erilaisia katsomisen, tekstien lukemisen ja kokeilujen keinoja. Näyttely on avoinna 19. kesäkuuta asti.

”Osallistujat käyttivät kerroksellinen työmetodia. Kokeilimme materiaaleja ja tekniikoita kerroksellisesti”, kurssin ohjaaja Britta Benno kuvaa kurssin periaatetta.

Näyttelyn yhtenä teemana on kasvien hengittäminen. ”Toisin kuin me kasvit hengittävät toisin päin. Mitä me hengitämme sisään, kasvit hengittävät ulos. Antropologi Tim Ingold kuvaa väärin päin maailmaa, joka tuo puun näkökulman meille lähemmäs.”

Ingold suunab kujutlema pahupidist, kaksikkehade maailma, kus hingeõhk tahkub ja kopsud aurustuvad; kus vari on keha ja keha on vari. Selles mõtteharjutuses on iga keha kahekordne. Üht, luust ja lihast keha me näeme ja tajume. Teist keha me ei näe, see on tehtud õhust. Kujutlusharjutuses paneb Ingold mõtlema keha peale, mille hingeõhk on nähtav, kuid keha ise on nähtamatu õhk. Ta võrdleb keha ja puud nagu kätt ja kinnast – koos toimivat paari, mille üks pool üks on positiiv ja teine esimese keha negatiiv. See kehapaaride mõttemäng – mõelda tahedatest kehadest tühja õhuruumina ja õhust täidetud kehana – viib mõtted ka kunstiprotsesside juurde.

Trükigraafikas on matriits negatiiv, mida me graafikastuudiost väljaviiduna üldiselt ei näe, seega jääb see avalikus ruumis „õhuna” nähtamatuks kehaks. Näeme tõmmist, keha teist poolt – matriitsi keha varju. Nii (alg)vorm kui negatiivruum selle ümber, sh ka valmisteos, on ühe keha kaks poolt, kaks võimalikku materialiseerumise vormi. Õhk minu kopsudes ja soontes on tahe, liha on õhk. Niiviisi enda füüsist pahupidi keerates saab minust sooneline-juureline tagurpidi puu, ja puust saab inimese keha.

Kursuse juhendaja Britta Benno on joonistus- ja graafikakunstnik, keda huvitavad eri tehnikad ja materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Benno on andnud erinevaid joonistus- ja graafikakursuseid, töötanud trükimeistrina ja viinud läbi erinevaid näituseprojekte. Benno õpib Eesti Kunstiakadeemia doktorikoolis, tema loovuurimus „Mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides. Posthumanistlikud maastikud laiendatud joonistus- ja graafikaväljal“ on olnud ka antud näituse lähtekohaks.

Näitusel osaleb üheksa kunstnikku: Triin Anijalg, Maria Hindreko, Sander Karjus, Kassandra Laur, Rebecca Norman, Helena Pass, Mia Rulli, Nana Schilf, Sirel Tammisto.

Ingold vie ajatukset kaksiseen maailmaan, jossa hengitetty ilma jähmettyy ja keuhkot höyrystyvät; jossa varjo on keho ja keho on varjo. Tällöin jokainen keho on kaksinkertainen. Luusta ja lihasta keho näkee ja aistii. Toista kehoa emme näe, se muodostuu ilmasta. Ingold vie ajatukset kehoon, jossa hengitys on näkyvä, mutta keho itse on näkymätön ilma. Hän vertaa kehoa ja puuta käteen ja käsineeseen – yhdessä toimivaan pariin, jonka yksi puoli on positiivi ja toinen kehon negatiivi. Tämä kehoparien idea – käsitys kiinteästä kehosta tyhjänä ilmana ja ilmana täytettynä kehona – vie ajatukset taideprosessiin.

Painografiikassa matriisi on negatiivi, mitä me grafiikkastudion ulkopuolella ei yleensä näe, siten se jää julkisessa tilassa ”ilmana” näkymättömäksi. Näemme vedoksen, kehon toisen puolen eli matriisin kehon varjoa. Näin negatiivinen (alku)muoto kuin myös valmistunut teos on yhden kehon kaksi puolta, kaksi mahdollista materialisoitumisen muotoa. Keuhkoissani oleva ilma on kiinteää ja liha on ilmaa. Fyysisen olemisen kääntämisellä toisin päin tekee minusta suoninen ja juurinen väärin päin oleva puu, ja puusta tulee ihmisen keho.

Kurssin ohjaaja Britta Benno on grafiikkataiteilija, joka on kiinnostunut erilaisista tekniikoista ja materiaaleista, niiden rinnastamisesta avautuu uusia perspektiivejä. Benno on toiminut piirustuksen ja grafiikan opettajana, painomestarina ja järjestänyt erilaisia näyttelyitä. Benno on suorittamassa tohtorinopintojaan taideakatemiassa. Näyttelyn lähtökohtana on ollut Bennon tutkimus Ajatteleminen kerroksittain. Posthumanistiset maisemat laajennettuna piirustukseen ja grafiikkaan.

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat: Triin Anijalg, Maria Hindreko, Sander Karjus, Kassandra Laur, Rebecca Norman, Helena Pass, Mia Rulli, Nana Schilf, Sirel Tammisto.